Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 mars 2013 - Strasbourg

15. Åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som vidtagits till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober I och II 2012 och november 2012 finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy