Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 март 2013 г. - Страсбург

18. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през март 2013 г. (PE 505.526/PDOJ) бе раздаден. Не се предлага никаква промяна в него.

С това редът на работа е определен.

Изказа се Bernd Posselt, който протестира срещу оттеглянето от дневния ред на дебатите по четири доклада за разширяването на ЕС, които първоначално бяха записани за разглеждане на заседанието в сряда (Председателят отбеляза това), и William (граф на) Dartmouth.

Изказа се Jean-Pierre Audy, за да пожелае г-н Herman Van Rompuy, председател на Европейския съвет, да присъства на разискването в сряда относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (14-15 март 2013 г.).

Изказа се Pat the Cope Gallagher относно липсата на ирландски език на интернет страницата на Парламента.

Правна информация - Политика за поверителност