Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. marts 2013 - Strasbourg

18. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i marts 2013 (PE 505.526/PDOJ) var omdelt. Der var ikke foreslået ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Bernd Posselt protesterede mod, at forhandlingen om de fire betænkninger om udvidelsen af Den Europæiske Union, som oprindeligt var på dagsordenen for mødet om onsdagen, var blevet taget af dagsordenen (formanden tog bemærkningen til efterretning) og William (The Earl of) Dartmouth tog ordet.

Jean-Pierre Audy tog ordet for at udtrykke ønske om, at formanden for Rådet, Herman Van Rompuy, ville deltage i forhandlingen onsdag om forberedelsen til Det Europæiske Råds møde (14.-15. marts 2013).

Pat the Cope Gallagher tog ordet for at konstatere, at der ikke lå noget på irsk på Parlamentets hjemmeside.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik