Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2116(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0401/2012

Forhandlinger :

PV 11/03/2013 - 19
CRE 11/03/2013 - 19

Afstemninger :

PV 12/03/2013 - 10.7
CRE 12/03/2013 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0074

Protokol
Mandag den 11. marts 2013 - Strasbourg

19. Den økonomiske krises indvirkning på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder - Afskaffelse af kønsstereotyper i EU - Situationen for kvinder i Nordafrika (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om den økonomiske krises indvirkning​​ på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder [2012/2301(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Betænkning om afskaffelse af kønsstereotyper i EU [2012/2116(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Betænkning om situationen for kvinder i Nordafrika [2012/2102(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Kartika Tamara Liotard forelagde sin betænkning og besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari og Paul Rübig, og Silvia Costa forelagde sin betænkning.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Corina Creţu (ordfører for udtalelse fra DEVE), Gabriele Zimmer (ordfører for udtalelse fra EMPL), Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Zita Gurmai for S&D-Gruppen, Angelika Werthmann for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn og Andrea Češková.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt og Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Talere: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 12.3.2013, punkt 10.7 i protokollen af 12.3.2013 og punkt 10.8 i protokollen af 12.3.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik