Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2116(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0401/2012

Keskustelut :

PV 11/03/2013 - 19
CRE 11/03/2013 - 19

Äänestykset :

PV 12/03/2013 - 10.7
CRE 12/03/2013 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0074

Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

19. Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin - Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa - Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin [2012/2301(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Mietintö sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa [2012/2116(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Mietintö naisten tilanteesta Pohjois-Afrikassa [2012/2102(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Kartika Tamara Liotard esitteli laatimansa mietinnön ja vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari ja Paul Rübig. Silvia Costa esitteli laatimansa mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Corina Creţu (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriele Zimmer (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Zita Gurmai S&D-ryhmän puolesta, Angelika Werthmann ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn ja Andrea Češková.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard ja Silvia Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 10.6, istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 10.7 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 10.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö