Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2116(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0401/2012

Debatten :

PV 11/03/2013 - 19
CRE 11/03/2013 - 19

Stemmingen :

PV 12/03/2013 - 10.7
CRE 12/03/2013 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0074

Notulen
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg

19. Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw - Uitbanning van genderstereotypen in de EU - De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (debat)
CRE

Verslag over de gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw [2012/2301(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Verslag over de uitbanning van genderstereotypen in de EU [2012/2116(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Verslag over de situatie van vrouwen in Noord-Afrika [2012/2102(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier presenteert haar verslag.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Kartika Tamara Liotard presenteert haar verslag en beantwoordt twee “blauwe kaart”-vragen van Liisa Jaakonsaari en Paul Rübig, en Silvia Costa presenteert haar verslag.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Corina Creţu (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Gabriele Zimmer (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Zita Gurmai, namens de S&D-Fractie, Angelika Werthmann, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn en Andrea Češková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt en Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard en Silvia Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 12.3.2013, punt 10.7 van de notulen van 12.3.2013 en punt 10.8 van de notulen van 12.3.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid