Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2116(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0401/2012

Debaty :

PV 11/03/2013 - 19
CRE 11/03/2013 - 19

Głosowanie :

PV 12/03/2013 - 10.7
CRE 12/03/2013 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0074

Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2013 r. - Strasburg

19. Wpływ kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet - Eliminowanie stereotypów dotyczących płci w UE - Sytuacja kobiet w Afryce Północnej (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet [2012/2301(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Sprawozdanie w sprawie eliminowania stereotypów dotyczących płci w UE [2012/2116(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji kobiet w Afryce Północnej [2012/2102(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Kartika Tamara Liotard przedstawiła sprawozdanie i odpowiedziała na dwa pytania zadane przez podniesienie “niebieskiej kartki” przez Liisę Jaakonsaari i Paula Rübiga; Silvia Costa przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Corina Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Gabriele Zimmer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Zita Gurmai w imieniu grupy S&D, Angelika Werthmann w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn i Andrea Češková.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Lenę Kolarską-Bobińską, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt i Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Głos zabrały: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard i Silvia Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 12.3.2013, pkt 10.7 protokołu z dnia 12.3.2013 i pkt 10.8 protokołu z dnia 12.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności