Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2116(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0401/2012

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 19
CRE 11/03/2013 - 19

Hlasovanie :

PV 12/03/2013 - 10.7
CRE 12/03/2013 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0074

Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2013 - Štrasburg

19. Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien – Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ – Situácia žien v severnej Afrike (rozprava)
CRE

Správa k vplyvu hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien [2012/2301(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Správa o odstraňovaní rodových stereotypov v EÚ [2012/2116(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Správa o situácii žien v severnej Afrike [2012/2102(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier predstavila svoju správu.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Kartika Tamara Liotard predstavila svoju správu a odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Liisa Jaakonsaari a Paul Rübig, a Silvia Costa taktiež predstavila svoju správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Corina Creţu (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Gabriele Zimmer (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Zita Gurmai v mene skupiny S&D, Angelika Werthmann v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen – nezaradená poslankyňa, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn a Andrea Češková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Vystúpili títo rečníci: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard a Silvia Costa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 12.3.2013, bod 10.7 zápisnice zo dňa 12.3.2013 a bod 10.8 zápisnice zo dňa 12.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia