Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0300(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0036/2013

Внесени текстове :

A7-0036/2013

Разисквания :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Гласувания :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0061

Протокол
Понеделник, 11 март 2013 г. - Страсбург

20. Трансевропейската енергийна инфраструктура ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО [2011/0300(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Philippe Lamberts (докладчик по становището на комисията ECON), Pavel Poc (докладчик по становището на комисията ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (докладчик по становището на комисията TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (докладчик по становището на комисията REGI), Teresa Riera Madurell, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, и Mario Pirillo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska и Josefa Andrés Barea.

Изказаха се: Günther Oettinger и António Fernando Correia de Campos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 12.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност