Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0300(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0036/2013

Indgivne tekster :

A7-0036/2013

Forhandlinger :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Afstemninger :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0061

Protokol
Mandag den 11. marts 2013 - Strasbourg

20. Transeuropæiske energiinfrastrukturer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF [2011/0300(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos forelagde betænkningen.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: Philippe Lamberts (ordfører for udtalelse fra ECON), Pavel Poc (ordfører for udtalelse fra ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (ordfører for udtalelse fra TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (ordfører for udtalelse fra REGI), Teresa Riera Madurell for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, og Mario Pirillo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska og Josefa Andrés Barea.

Talere: Günther Oettinger og António Fernando Correia de Campos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 12.3.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik