Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0300(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0036/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0036/2013

Keskustelut :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Äänestykset :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0061

Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

20. Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta [2011/0300(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: Philippe Lamberts (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Poc (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wojciech Michał Olejniczak (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Teresa Riera Madurell S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean ALDE-ryhmän puolesta ja Mario Pirillo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska ja Josefa Andrés Barea.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja António Fernando Correia de Campos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 8.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö