Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0300(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0036/2013

Teksty złożone :

A7-0036/2013

Debaty :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Głosowanie :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0061

Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2013 r. - Strasburg

20. Wytyczne dotyczące transeuropejskiej infrastruktury energetycznej ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE [2011/0300(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Philippe Lamberts (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Pavel Poc (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Teresa Riera Madurell w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE, i Mario Pirillo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska i Josefa Andrés Barea.

Głos zabrali: Günther Oettinger i António Fernando Correia de Campos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 12.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności