Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0300(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0036/2013

Predkladané texty :

A7-0036/2013

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Hlasovanie :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0061

Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2013 - Štrasburg

20. Transeurópske energetické infraštruktúry ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES [2011/0300(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Pavel Poc (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Wojciech Michał Olejniczak (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Teresa Riera Madurell v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE a Mario Pirillo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska a Josefa Andrés Barea.

Vystúpili títo rečníci: Günther Oettinger a António Fernando Correia de Campos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 12.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia