Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2103(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0035/2013

Внесени текстове :

A7-0035/2013

Разисквания :

PV 11/03/2013 - 21
CRE 11/03/2013 - 21

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.11
PV 14/03/2013 - 8.1
CRE 14/03/2013 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0088

Протокол
Понеделник, 11 март 2013 г. - Страсбург

21. Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (разискване)
CRE

Доклад относно енергийната пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с енергия [2012/2103(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Jacek Saryusz-Wolski (докладчик по становището на комисията AFET), Romana Jordan (докладчик по становището на комисията ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (докладчик по становището на комисията REGI), Herbert Reul, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Graham Watson, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer и Nick Griffin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula и Luís Paulo Alves.

Изказаха се: Günther Oettinger и Niki Tzavela.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 13.3.2013 и точка 8.1 от протокола от 14.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност