Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2103(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0035/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0035/2013

Keskustelut :

PV 11/03/2013 - 21
CRE 11/03/2013 - 21

Äänestykset :

PV 13/03/2013 - 8.11
PV 14/03/2013 - 8.1
CRE 14/03/2013 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0088

Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

21. Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö energia-alan etenemissuunnitelmasta 2050 – energian tulevaisuus [2012/2103(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Jordan (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Kolarska-Bobińska (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Herbert Reul PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Graham Watson, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer ja Nick Griffin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula ja Luís Paulo Alves.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Niki Tzavela.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2013, kohta 8.11 ja istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 8.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö