Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2103(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0035/2013

Teksty złożone :

A7-0035/2013

Debaty :

PV 11/03/2013 - 21
CRE 11/03/2013 - 21

Głosowanie :

PV 13/03/2013 - 8.11
PV 14/03/2013 - 8.1
CRE 14/03/2013 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0088

Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2013 r. - Strasburg

21. Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią [2012/2103(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Romana Jordan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Herbert Reul w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Grahama Watsona, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer i Nick Griffin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula i Luís Paulo Alves.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Niki Tzavela.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 13.3.2013 i pkt 8.1 protokołu z dnia 14.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności