Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2103(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0035/2013

Ingivna texter :

A7-0035/2013

Debatter :

PV 11/03/2013 - 21
CRE 11/03/2013 - 21

Omröstningar :

PV 13/03/2013 - 8.11
PV 14/03/2013 - 8.1
CRE 14/03/2013 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0088

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2013 - Strasbourg

21. Energifärdplanen för 2050 (debatt)
CRE

Betänkande om energifärdplanen för 2050, en framtid med energi [2012/2103(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Jacek Saryusz-Wolski (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Romana Jordan (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Herbert Reul för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Graham Watson, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer och Nick Griffin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula och Luís Paulo Alves.

Talare: Günther Oettinger och Niki Tzavela.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 13.3.2013 och punkt 8.1 i protokollet av den 14.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy