Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2830(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000183/2012 (B7-0108/2013)

Разисквания :

PV 11/03/2013 - 22
CRE 11/03/2013 - 22

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 11 март 2013 г. - Страсбург

22. Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000183/2012 зададен от Amalia Sartori, от името на комисия по промишленост, изследвания и енергетика, към Комисията: Стрес тестовете (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori разви въпроса.

Günther Oettinger (член на Комисията) отговори на въпроса

Изказаха се: Lena Kolarska-Bobińska, от името на групата PPE, Teresa Riera Madurell, от името на групата S&D, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Владимир Уручев, Zigmantas Balčytis и Romana Jordan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Alajos Mészáros.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Amalia Sartori, от името на комисия по промишленост, изследвания и енергетика, относно оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните с тях дейности (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 14.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност