Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2830(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000183/2012 (B7-0108/2013)

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 22
CRE 11/03/2013 - 22

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 11. března 2013 - Štrasburk

22. Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000183/2012, kterou pokládá Amalia Sartori za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Komisi: Zátěžové testy (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori rozvinula otázku.

Günther Oettinger (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Lena Kolarska-Bobińska za skupinu PPE, Teresa Riera Madurell za skupinu S&D, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer nezařazený, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis a Romana Jordan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Alajos Mészáros.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Amalia Sartori za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku o vyhodnoceních rizika a bezpečnosti („zátěžových testech“) jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 14.3.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí