Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2830(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000183/2012 (B7-0108/2013)

Forhandlinger :

PV 11/03/2013 - 22
CRE 11/03/2013 - 22

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 11. marts 2013 - Strasbourg

22. Stresstest (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000183/2012 af Amalia Sartori for Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Kommissionen: Stresstests (2012/2830(RSP)) (B7-0108/2013)

Amalia Sartori begrundede spørgsmålet.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet

Talere: Lena Kolarska-Bobińska for PPE-Gruppen, Teresa Riera Madurell for S&D-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis og Romana Jordan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Alajos Mészáros.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Amalia Sartori for Udvalget om Industri, Forskning og Energi om risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og dermed forbundne aktiviteter (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 14.3.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik