Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2830(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000183/2012 (B7-0108/2013)

Keskustelut :

PV 11/03/2013 - 22
CRE 11/03/2013 - 22

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

22. Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit ("stressitestit") (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys O-000183/2012: Amalia Sartori teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta komissiolle: Stressitestit (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori esitteli kysymyksen.

Günther Oettinger (komission jäsen) vastasi kysymykseen

Puheenvuorot: Lena Kolarska-Bobińska PPE-ryhmän puolesta, Teresa Riera Madurell S&D-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis ja Romana Jordan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Alajos Mészáros.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Amalia Sartori teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinneista ("stressitesteistä") ja niihin liittyvistä toimista (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 8.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö