Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2830(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000183/2012 (B7-0108/2013)

Debatten :

PV 11/03/2013 - 22
CRE 11/03/2013 - 22

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg

22. Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000183/2012 van Amalia Sartori, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie, aan de Commissie: Stresstests (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori licht de vraag toe.

Günther Oettinger (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie, Teresa Riera Madurell, namens de S&D-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis en Romana Jordan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Alajos Mészáros.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Amalia Sartori, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie, over de risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie en gerelateerde activiteiten (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 14.3.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid