Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2830(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000183/2012 (B7-0108/2013)

Debaty :

PV 11/03/2013 - 22
CRE 11/03/2013 - 22

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2013 r. - Strasburg

22. Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000183/2012, które zadała Amalia Sartori w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, do Komisji: Testy wytrzymałościowe (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori rozwinęła pytanie.

Günther Oettinger (członek Komisji) odpowiedział na pytanie

Głos zabrali: Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE, Teresa Riera Madurell w imieniu grupy S&D, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer niezrzeszony, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis i Romana Jordan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Alajos Mészáros.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Amalia Sartori, w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w sprawie ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej oraz działań powiązanych (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 14.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności