Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2830(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000183/2012 (B7-0108/2013)

Dezbateri :

PV 11/03/2013 - 22
CRE 11/03/2013 - 22

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 11 martie 2013 - Strasbourg

22. Evaluările de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000183/2012 adresată de Amalia Sartori, în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, adresată Comisiei: Testele de stres (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori a dezvoltat întrebarea.

Günther Oettinger (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare

Au intervenit: Lena Kolarska-Bobińska, în numele Grupului PPE, Teresa Riera Madurell, în numele Grupului S&D, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis şi Romana Jordan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Alajos Mészáros.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Amalia Sartori, în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, referitoare la evaluările de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană și activitățile conexe (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 14.3.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate