Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0372(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0191/2012

Forhandlinger :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Afstemninger :

PV 12/03/2013 - 8.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0064

Protokol
Mandag den 11. marts 2013 - Strasbourg

23. Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug ***I - Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug [2012/0042(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau [2011/0372(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis og Bas Eickhout forelagde betænkningerne.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Åsa Westlund (ordfører for udtalelse fra DEVE), Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Richard Seeber, Christa Klaß og Bogusław Sonik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu og Erik Bánki.

Talere: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis og Bas Eickhout.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 12.3.2013 og punkt 8.4 i protokollen af 12.3.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik