Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0372(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0191/2012

Debatten :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Stemmingen :

PV 12/03/2013 - 8.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0064

Notulen
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg

23. Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik ***I - Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake boekhoudregels en actieplannen voor broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw [2012/0042(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering [2011/0372(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis en Bas Eickhout leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Åsa Westlund (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Richard Seeber, Christa Klaß en Bogusław Sonik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu en Erik Bánki.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard, Kriton Arsenis en Bas Eickhout.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 12.3.2013 en punt 8.4 van de notulen van 12.3.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid