Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0372(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0191/2012

Debaty :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Głosowanie :

PV 12/03/2013 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0064

Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2013 r. - Strasburg

23. Zasady rozliczania i plany działania dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów ***I - Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz inne informacje istotne dla zmiany klimatu ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem [2012/0042(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu [2011/0372(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis i Bas Eickhout przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Connie Hedegaard (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Åsa Westlund (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE) i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Zbigniewa Ziobrę, Theodoros Skylakakis w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß i Bogusław Sonik.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu i Erik Bánki.

Głos zabrali: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis i Bas Eickhout.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 12.3.2013 i pkt 8.4 protokołu z dnia 12.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności