Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0372(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0191/2012

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Hlasovanie :

PV 12/03/2013 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0064

Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2013 - Štrasburg

23. Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom ***I – Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách započítavania a akčných plánoch pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom [2012/0042(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie [2011/0372(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis a Bas Eickhout uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Åsa Westlund (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko) a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis v mene skupiny ALDE, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß a Bogusław Sonik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu a Erik Bánki.

Vystúpili títo rečníci: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis a Bas Eickhout.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 12.3.2013 a bod 8.4 zápisnice zo dňa 12.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia