Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0372(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0191/2012

Debatter :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Omröstningar :

PV 12/03/2013 - 8.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0064

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2013 - Strasbourg

23. Bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning ***I - Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk [2012/0042(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen [2011/0372(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis och Bas Eickhout redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Talare: Åsa Westlund (föredragande av yttrande från utskottet DEVE) och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Richard Seeber, Christa Klaß och Bogusław Sonik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu och Erik Bánki.

Talare: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis och Bas Eickhout.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 12.3.2013 och punkt 8.4 i protokollet av den 12.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy