Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0195(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0052/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0052/2013

Συζήτηση :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0067

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

26. Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση * (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ("απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης") [2012/0195(CNS)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

O Patrice Tirolien προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

H εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου