Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 11. března 2013 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Ověření pověřovacích listin
 5.Členství v politických skupinách
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Písemné prohlášení (čl. 123 odst. 4 jednacího řádu)
 8.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Předložení dokumentů
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Texty dohod dodané Radou
 15.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 16.Petice
 17.Převody prostředků
 18.Plán práce
 19.Dopad hospodářské krize na rovnost pohlaví a na práva žen – Odstranění genderových stereotypů v EU – Situace žen v severní Africe (rozprava)
 20.Transevropská energetická infrastruktura ***I (rozprava)
 21.Energetický plán do roku 2050 (rozprava)
 22.Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (rozprava)
 23.Účetní pravidla a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy ***I – Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu ***I (rozprava)
 24.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 25.Financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (krátké přednesení)
 26.Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii *(krátké přednesení)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 29.Ukončení ročního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Evropský rok pro sladění pracovního a rodinného života (písemné prohlášení)
Zápis (172 kb) Prezenční listina (57 kb) Příloha 1 (11 kb) 
 
Zápis (233 kb) Prezenční listina (50 kb)    
 
Zápis (261 kb) Prezenční listina (64 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí