Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 11. marts 2013 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Valgs prøvelse
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 123, stk. 4)
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 10.Erklæringer fra formanden
 11.Modtagne dokumenter
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 16.Andragender
 17.Bevillingsoverførsler
 18.Arbejdsplan
 19.Den økonomiske krises indvirkning på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder - Afskaffelse af kønsstereotyper i EU - Situationen for kvinder i Nordafrika (forhandling)
 20.Transeuropæiske energiinfrastrukturer ***I (forhandling)
 21.Energikøreplanen 2050 (forhandling)
 22.Stresstest (forhandling)
 23.Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug ***I - Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer ***I (forhandling)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (kortfattet forelæggelse)
 26.De oversøiske lande og territoriers associering med Den Europæiske Union *(kortfattet forelæggelse)
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 29.Afslutning af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Det europæiske år for forening af arbejds- og familieliv (skriftlig erklæring)
Protokol (167 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) Bilag 1 (10 kb) 
 
Protokol (200 kb) Tilstedeværelsesliste (50 kb)    
 
Protokol (270 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik