Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 123 artiklan 4 kohta)
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 10.Puhemiehen julkilausumat
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Vetoomukset
 17.Määrärahojen siirrot
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin - Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa - Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa (keskustelu)
 20.Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat ***I (keskustelu)
 21.Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (keskustelu)
 22.Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit ("stressitestit") (keskustelu)
 23.Maankäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat ***I - Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi ***I (keskustelu)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitus vuosina 2014–2020 (lyhyt esittely)
 26.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin *(lyhyt esittely)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 29.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen eurooppalainen teemavuosi (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (173 kb) Läsnäololista (57 kb) Liite 1 (10 kb) 
 
Pöytäkirja (205 kb) Läsnäololista (51 kb)    
 
Pöytäkirja (254 kb) Läsnäololista (63 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö