Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. kovo 11 d. - Strasbūras
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Parlamento sudėtis
 4.Įgaliojimų tikrinimas
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 4 dalis)
 8.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 9.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)
 10.Pirmininko pareiškimai
 11.Gauti dokumentai
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 16.Peticijos
 17.Asignavimų perkėlimas
 18.Darbų programa
 19.Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms - Lyčių stereotipų panaikinimas ES - Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje (diskusijos)
 20.Transeuropinė energetikos infrastruktūra ***I (diskusijos)
 21.Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. (diskusijos)
 22.Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla (diskusijos)
 23.Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai ***I - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas ***I (diskusijos)
 24.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 25.Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritoriomis finansavimas 2014–2020 m. (trumpas pristatymas)
 26.Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija *(trumpas pristatymas)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 29.Metinės sesijos pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos darbo ir šeiminio gyvenimo derinimo metai (rašytinis pareiškimas)
Protokolas (170 kb) Dalyvių sąrašas (57 kb) 1 Priedas (10 kb) 
 
Protokolas (229 kb) Dalyvių sąrašas (50 kb)    
 
Protokolas (261 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika