Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2013. gada 11. marts - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Rakstiska deklarācija (Reglamenta 123. panta 4. punkts)
 8.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)
 10.Priekšsēdētāja paziņojumi
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 16.Lūgumraksti
 17.Apropriāciju pārvietojumi
 18.Darba kārtība
 19.Ekonomiskās krīzes ietekme uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām − Dzimumu stereotipu izskaušana Eiropas Savienībā − Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (debates)
 20.Eiropas energoinfrastruktūras vadlīniju izveide un Lēmuma Nr. 1364/2006/EK atcelšana ***I (debates)
 21."Enerģētikas ceļvedis 2050" (debates)
 22.Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (debates)
 23.Uzskaites noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu ***I − Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām ***I (debates)
 24.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 25.Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (īss izklāsts)
 26.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību * (īss izklāsts)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 29.Gadskārtējās sesijas slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums. Eiropas gads darba un ģimenes dzīves saskaņošanai (rakstiska deklarācija)
Protokols (171 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb) 1 Pielikums (10 kb) 
 
Protokols (238 kb) Apmeklējumu reģistrs (50 kb)    
 
Protokols (260 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika