Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2013 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 3.Kompożizzjoni tal-Parlament
 4.Verifika tal-kredenzjali
 5.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Dikjarazzjoni bil-Miktub (Artikolu 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 11.Dokumenti mressqa
 12.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehim mill-Kunsill
 15.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 16.Petizzjonijiet
 17.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 18.Ordni tal-ħidma
 19.L-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa - L-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE - Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq (dibattitu)
 20.Linji gwida għall-infrastrutturi tal-enerġija trans-Ewropej ***I (dibattitu)
 21.Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (dibattitu)
 22.Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza ("stress test") tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati (dibattitu)
 23.Ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art ***I - Mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima ***I (dibattitu)
 24.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 25.Il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-2014 sal-2020 (preżentazzjoni qasira)
 26.L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea *(preżentazzjoni qasira)
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 29.Għeluq tas-sessjoni annwali
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Sena Ewropea għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja (dikjarazzjoni bil-miktub)
Minuti (172 kb) Reġistru tal-attendenza (57 kb) L-Anness 1 (10 kb) 
 
Minuti (233 kb) Reġistru tal-attendenza (50 kb)    
 
Minuti (266 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza