Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2013 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Oświadczenie pisemne (art. 123 ust. 4 Regulaminu)
 8.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 10.Oświadczenia Przewodniczącego
 11.Składanie dokumentów
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Petycje
 17.Przesunięcie środków
 18.Porządek obrad
 19.Wpływ kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet - Eliminowanie stereotypów dotyczących płci w UE - Sytuacja kobiet w Afryce Północnej (debata)
 20.Wytyczne dotyczące transeuropejskiej infrastruktury energetycznej ***I (debata)
 21.Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (debata)
 22.Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej (debata)
 23.Zasady rozliczania i plany działania dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów ***I - Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz inne informacje istotne dla zmiany klimatu ***I (debata)
 24.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 25.Finansowanie współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014-2020 (krótka prezentacja)
 26.Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską *(krótka prezentacja)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 29.Zamknięcie sesji rocznej
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Europejski Rok Równowagi między Pracą a Życiem Rodzinnym (oświadczenie pisemne)
Protokół (172 kb) Lista obecności (57 kb) Załącznik 1 (11 kb) 
 
Protokół (232 kb) Lista obecności (50 kb)    
 
Protokół (266 kb) Lista obecności (63 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności