Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 11 martie 2013 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Componenţa grupurilor politice
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Declarație scrisă [articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]
 8.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 10.Declaraţiile Preşedintelui
 11.Depunere de documente
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 15.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 16.Petiţii
 17.Transferuri de credite
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor - Eliminarea stereotipurilor de gen în UE - Situaţia femeilor din nordul Africii (dezbatere)
 20.Orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene ***I (dezbatere)
 21.Perspectiva energetică 2050 (dezbatere)
 22.Evaluările de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană (dezbatere)
 23.Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor ***I - Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice ***I (dezbatere)
 24.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 25.Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (prezentare succintă)
 26.Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană *(prezentare succintă)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 28.Ridicarea şedinţei
 29.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Anul european pentru concilierea vieții profesionale cu viața familială (declaraţie scrisă)
Proces-verbal (177 kb) Listă de prezență (57 kb) Anexa 1 (10 kb) 
 
Proces-verbal (245 kb) Listă de prezență (50 kb)    
 
Proces-verbal (264 kb) Listă de prezență (64 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate