Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 11. marec 2013 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta
 4.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Pisna izjava (člen 123(4) Poslovnika)
 8.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 10.Izjave predsedujočega
 11.Predložitev dokumentov
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 15.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 16.Peticije
 17.Prerazporeditev sredstev
 18.Razpored dela
 19.Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk - Odprava stereotipov o spolih v EU - Položaj žensk v Severni Afriki (razprava)
 20.Vseevropska energetska infrastruktura ***I (razprava)
 21.Energetski načrt za leto 2050 (razprava)
 22.Ocenjevanje tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) (razprava)
 23.Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih ***I - Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami ***I (razprava)
 24.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 25.Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (kratka predstavitev)
 26.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji * (kratka predstavitev)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 29.Zaključek letnega zasedanja
 Seznam navzočih
 Priloga 1 - Evropsko leto usklajevanja poklicnega in družinskega življenja (pisna izjava)
Zapisnik (169 kb) Seznam navzočih (57 kb) Priloga 1 (11 kb) 
 
Zapisnik (224 kb) Seznam navzočih (50 kb)    
 
Zapisnik (253 kb) Seznam navzočih (64 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov