Index 
Jegyzőkönyv
PDF 262kWORD 229k
2013. március 11., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.Mandátumvizsgálat
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Írásbeli nyilatkozat (az eljárási szabályzat 123. cikkének (4) bekezdése)
 8.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 9.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 10.Az elnök nyilatkozatai
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 15.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 16.Petíciók
 17.Előirányzatok átcsoportosítása
 18.Ügyrend
 19.A gazdasági válság nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira gyakorolt hatása - A nemi sztereotípiák felszámolása az EU-ban - A nők helyzete Észak-Afrikában (vita)
 20.A transzeurópai energiainfrastruktúrákra vonatkozó iránymutatások ***I (vita)
 21.A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (vita)
 22.Az Európai Unión belüli atomerőművek kockázat- és biztonsági értékelése (stressztesztek) és kapcsolódó tevékenységek (vita)
 23.Az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályok és cselekvési tervek ***I - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk bejelentésére szolgáló rendszer ***I (vita)
 24.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 25.Az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal és a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozása a 2014–2020 közötti időszakban (rövid ismertetés)
 26.Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulása *(rövid ismertetés)
 27.A következő ülésnap napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 29.Az ülésszak berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A munka és a családi élet összehangolásának európai éve (írásbeli nyilatkozat)


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2012 - 2013

2013. március 11-i ülés

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

2013. MÁRCIUS 11., HÉTFŐ

ELNÖKÖL: Martin SCHULZ
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.

°
° ° °

Az elnök boldog születésnapot kíván Marc Tarabellának.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Marco Scurria, aki elmondja, hogy a Parlament Nyugat-Szaharába indított küldöttségét kiutasították Marokkóból (a válaszul közli, hogy a Külügyi Bizottság elnöke, Elmar Brok már felvette ez ügyben a kapcsolatot az illetékes minisztériummal).


3. A Parlament tagjai

Ioannis Kasoulidest 2013. március 1-jével Ciprus külügyminiszterévé nevezték ki.

Ciprus illetékes hatóságai bejelentették, hogy Ioannis Kasoulides helyére Andreas Pitsillidest nevezik ki 2013. március 4-i hatállyal.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése és a Parlament eljárási szabályzata 4. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében a Parlament megállapítja Ioannis Kasoulides képviselői helyének 2013. március 1-jével történő megüresedését és tudomásul veszi Andreas Pitsillides 2013. március 4-i hatállyal való kinevezését.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 3. cikkének (2) bekezdése értelmében Andreas Pitsillides képviselői mandátuma vizsgálatának befejezéséig, illetve esetleges vitás ügyben történő határozat meghozataláig is teljes jogú tagja az Európai Parlamentnek és a Parlament szerveinek, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatban kijelenti, hogy nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


4. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Mark Demesmaeker képviselői mandátumát.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Marta Andreasen már nem az EFD képviselőcsoport tagja; tagsága megszűnésének napja: 2013. február 26.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport a következő kinevezési kérelmet juttatta el az elnöknek:

CONT bizottság: Francesca Barracciu


7. Írásbeli nyilatkozat (az eljárási szabályzat 123. cikkének (4) bekezdése)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy az alábbi írásbeli nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírta:

A 0032/2012. számú, a munka és a családi élet összehangolásának európai évéről szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli és Jutta Steinruck.

Ezt az írásbeli nyilatkozatot e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók nevével együtt (2013. március 11-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).


8. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) az Európai Parlament 2013. február 6-i állásfoglalásához a 2014-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról, I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. szakasz – Európai ombudsman, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés elérhető a „Séance en direct” honlapon.


9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Külső Határok Alap társfinanszírozási arányának növelése érdekében a 2007/574/EK határozatnak a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok tekintetében történő módosításáról (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai Menekültügyi Alap, az Európai Visszatérési Alap és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap társfinanszírozási arányának növelése érdekében a 2007/573/EK, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak és a 2007/435/EK tanácsi határozatnak a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet és a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről szóló 1434/98/EK rendelet módosításáról (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök a 2013. március 8-i nemzetközi nőnap alkalmából nyilatkozatot tesz.

°
° ° °

Az elnök elmondja, hogy a Nigériában egy terrorista csoport által fogva tartott hét európai túszt tegnap kivégezték. A Parlament nevében elítéli e gyilkosságokat és az intézmény nevében részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- ***I Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN bizottság - Előadók: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Jelentés a 6/2012. számú különjelentésről (2011. évi mentesítés): „A ciprusi török közösségnek nyújtott uniós támogatás” (az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerint) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Jelentés az európai biztosító egyesületek statútumára vonatkozóan a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal (2012/2039(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE bizottság - TRAN bizottság - Előadók: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Jelentés az európai ombudsmannak az Európai Bizottság ellen benyújtott 2591/2010/GG számú (a bécsi repülőtérrel kapcsolatos) panaszra vonatkozóan elvégzett vizsgálatával kapcsolatos különjelentésről (2012/2264(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Jelentés az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatokról és minden létező azbeszt felszámolásának kilátásairól (2012/2065(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint az 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Jelentés a közegészség védelméről az endokrin rendszert károsító tényezőkkel szemben (2012/2066(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Jelentés „Az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá tétele: bizalomépítés az ismeretek gyarapítása és a reakcióképesség javítása révén” című bizottsági közleményről (2012/2104(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Jelentés az Európai Központi Bank 2011. évi éves jelentéséről (2012/2304(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Jelentés a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Jelentés a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről: egy energiagazdag jövő (2012/2103(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Jelentés a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Jelentés az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009/13/EK tanácsi irányelv végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló kötelezettségekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Jelentés a migránsok integrációjáról, ennek munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának külső dimenziójáról (2012/2131(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Jelentés az Európai Parlament összetételéről tekintettel a 2014-es választásokra (2012/2309(INI)) - AFCO bizottság - Előadók: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Jelentés a 2014. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz - Bizottság (2013/2010(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Jelentés a nők helyzetéről Észak-Afrikában (2012/2102(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Jelentés a gazdasági válságnak a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira kifejtett hatásáról (2012/2301(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra szóló, az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal, valamint a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozó többéves pénzügyi keret előkészítéséről (11. Európai Fejlesztési Alap) (2012/2222(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló tanácsi határozatra („tengerentúli társulási határozat”) irányuló javaslatról (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE bizottság - Előadó: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Jelentés a nemi sztereotípiák felszámolásáról az EU-ban (2012/2116(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Jelentés a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvről szóló javaslatról (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Nicole Sinclaire. Állásfoglalásra irányuló indítvány az emlékezés napjának megtartásáról (november 11-én) (B7-0084/2013)

utalva

illetékes :

CULT

- Tiziano Motti és Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kutyakiképzők szakavatottságáról (B7-0085/2013)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az újszülöttek széles körű szűrése révén a ritka betegségek elleni küzdelemről (B7-0093/2013)

utalva

illetékes :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszertermékek eredetéről, minőségéről és nyomon követhetőségéről való megfelelő tájékoztatás érdekében alkalmazandó átlátható címkézésre irányuló javaslatról (B7-0094/2013)

utalva

illetékes :

ENVI

- Philip Claeys. Állásfoglalásra irányuló indítvány a dél-afrikai kisebbségek jogainak megsértéséről (B7-0127/2013)

utalva

illetékes :

AFET

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a lovak terápiás állatként való elismeréséről (B7-0128/2013)

utalva

illetékes :

ENVI


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 51. cikke)
(Az Elnökök Értekezlete 2013. január 31-i határozatát követően)

- A Stockholmi Program félidős felülvizsgálata (2013/2024(INI))
bizottságok: JURI, LIBE, AFCO

Címváltozások a saját kezdeményezésű jelentések tekintetében
(Az Elnökök Értekezlete 2013. február 6-i határozatát követően)

TRAN bizottság

- Kék növekedés A fenntartható fejlődés javítása az Unióban a tengerészeti, a tengeri közlekedési és a turisztikai ágazaton belül (2012/2297(INI))

AFCO bizottság

- Az Európai Unió intézményeinek székhelye (2012/2308(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)
(Az Elnökök Értekezlete 2013. február 6-i határozatát követően)

JURI, LIBE, AFCO bizottság,

- A Stockholmi Program félidős felülvizsgálata (2013/2024(INI))
(vélemény: FEMM)

AFET bizottság

- Az emberi jogok helyzete a Száhel-övezetben és Nyugat-Szaharában (2013/2020(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE)

DEVE bizottság

- A tulajdonjogok, a tulajdoni rend és a jólét megteremtésének szerepe a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés előmozdítása szempontjából a fejlődő országokban (2013/2026(INI))
(vélemény: FEMM)

ECON bizottság

- Éves adóügyi jelentés: Az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje (2013/2025(INI))
(vélemény: PETI, IMCO, TRAN)

- Az uniós bankszektor szerkezeti reformja (2013/2021(INI))

ENVI bizottság

- A Bizottság jelentése a Tanácsnak a tagállamok jelentései alapján az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlás (2009/C 151/01) végrehajtásáról (2013/2022(INI))
(vélemény: EMPL)

JURI bizottság

- A nemzetközi magánjog javítása: a foglalkoztatásra alkalmazandó joghatósági szabályok (2013/2023(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről(az eljárási szabályzat 202. cikkének (8) bekezdése)
(Az Elnökök Értekezlete 2013. január 31-i határozatát követően)

PETI bizottság

- Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2012. évi tevékenységéről (2013/2013(INI))

A bizottsági felkérések módosítása

JURI bizottság

- Ajánlás az EKSZ és a Tanács számára az EKSZ szervezetének és működésének 2013. évi felülvizsgálatáról (2012/2253(INI))
utalva illetékes: AFET
vélemény: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

AGRI bizottság

- Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság (2012/2295(INI))
utalva illetékes: ENVI
vélemény: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

- Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatai és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezése (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, LIBE, IMCO

ECON bizottság

- A jogalkotási felhatalmazás és a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése (2012/2323(INI))
utalva illetékes: JURI
vélemény: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

FEMM bizottság

- Az EU kohéziós politikájáról szóló 7. bizottsági helyzetjelentés (2013/2008(INI))
utalva illetékes: REGI
vélemény: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-000183/2012) felteszi: Amalia Sartori, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében, a Bizottságnak: Stresszteszt (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) felteszi: Pervenche Berès, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében, a Bizottságnak: A megszorítások hatásai a fogyatékossággal élők életkörülményeire (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió között az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról;

- Levélváltás formájában történő megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról;

- Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról.


15. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2012. októberi I. és II. és a 2012 novemberi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetes oldalon.


16. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2013. február 15

Wilson Cardenas Fonseca (1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (1750/2012); Fernando Parra López (1751/2012); (titkos név) (1752/2012); Joan Ferrer Matamala (1753/2012); (titkos név) (1754/2012); (titkos név) (1755/2012); (titkos név) (1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (1757/2012); (titkos név) (1758/2012); (titkos név) (1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (1760/2012); (titkos név) (1761/2012); María Gema Peña Jiménez (1762/2012); David Román Faura (1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (1764/2012); (titkos név) (1765/2012); Petre Petrica (1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (1767/2012); (titkos név) (1768/2012); Marta Sperduto (1769/2012); Regula Glauser (1770/2012); Andrea Somma (1771/2012); Ana Peso Haro (1772/2012); Marco Bava (1773/2012); Marco Bava (1774/2012); Marco Bava (1775/2012); Atanas Tchobanov (1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (1777/2012); Gianluca Sciacchitano (1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (1779/2012); Anne Marie Vicau (1780/2012); George Florin Brăteanu (1781/2012); Felix Fru Mukong (1782/2012); (titkos név) (1783/2012); (titkos név) (1784/2012); Constantin Zaharia (1785/2012); Víctor Luis Acosta González (1786/2012); Marjukka Hagström (1787/2012); (titkos név) (1788/2012); Remeikis Stasys (1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (1790/2012); Manuel Moreno Romero (1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (1793/2012); Aurel Truică (1794/2012); Dragomir Corneliu (1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (1797/2012); Kevin Scardifield (1798/2012); James Bainbridge (1799/2012); Sam Budhdeo (1800/2012); Dumitru Duguleanu (1801/2012); Pierangelo Saba (1802/2012); Kestutis Vilkauskas (1803/2012); (titkos név) (1804/2012); Kestutis Vilkauskas (1805/2012); Maria Hinca (1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 signatures) (1807/2012); Maria Rosaria Fonti (1808/2012); Andrea Signorini (1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (1810/2012); (titkos név) (1811/2012); (titkos név) (1812/2012); Krisztián Pifkó (1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (1814/2012); (titkos név) (1815/2012); Pena Borobia (1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (1817/2012); (titkos név) (1818/2012); (titkos név) (1819/2012); (titkos név) (1820/2012); (titkos név) (1821/2012); (titkos név) (1822/2012); (titkos név) (1823/2012); Wolfgang Sohst (1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (1825/2012); Daniel Pérez Creus (1826/2012); María Pilar Pérez García (1827/2012); Alexandru Mogoşanu (1828/2012); Osmo Juola (1829/2012); Victor Ruse (1830/2012); (titkos név) (1831/2012); Joan Cazador Mercader (1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (1833/2012); Eduardo Ribeiro (1834/2012); (titkos név) (1835/2012); (titkos név) (1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (1837/2012); Ramona Riscau (1838/2012); Mihail Vrabie (1839/2012); (titkos név) (1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (1841/2012); (titkos név) (1842/2012); (titkos név) (1843/2012); Marin Vasilescu (1844/2012); Teodora Vatuiu (1845/2012).

2013. február 26

Miquel Àngel Estévez Torrent (1846/2012); Albert Boadella Prat (1847/2012); Mihail Vrabie (1848/2012); Juan Calvo Díaz (1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (1853/2012); Issa Sacko (1854/2012); Víctor Escoda Vegas (1855/2012); Javier Sert Díaz (1856/2012); Constantin Potânc (1857/2012); Elena del Valle Reboul (1858/2012); Rosita Welcker (1859/2012); (titkos név) (1860/2012); (titkos név) (1861/2012); (titkos név) (1862/2012); (titkos név) (1863/2012); (titkos név) (1864/2012); (titkos név) (1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (1867/2012); Cătălin Bîzgan (1868/2012); Viorica Giurca (1869/2012); Andreas Ebert (1870/2012); Andrea Herrfurth (1871/2012); (titkos név) (1872/2012); Rolf Weber (1873/2012); Karla Kamp (1874/2012); Roman Lopushanskyy (1875/2012); Markus Hugendick (1876/2012); (titkos név) (1877/2012); Liane Steiner (1878/2012); Andrej Poleev (1879/2012); Sebastian Władarz (1880/2012); (titkos név) (1881/2012); (titkos név) (1882/2012); Angel Dzhambazki (1883/2012); (titkos név) (1884/2012); Mairo Kõvask (1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (1888/2012); Wiesław Boratyński (1889/2012); (titkos név) (1890/2012); Oksana Jewell (1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (1893/2012); Ferdinando Papeo (1894/2012); Luigi Diana (1895/2012); Carmen-Elena Călin (1896/2012); (titkos név) (1897/2012); Marzio Panelli (1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (1899/2012); (titkos név) (1900/2012); Patrick Fossier (1901/2012); Felipe Ureta (1902/2012); Denis Rolli (1903/2012); Victorin Borsciov (1904/2012); (titkos név) (1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (1906/2012); Thomas Kuhlmann (1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (1908/2012); Aurelio Rosini (1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (1910/2012); (titkos név) (1911/2012); José Bastos (1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (1913/2012); (titkos név) (1914/2012); Wojciech Wódka (1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (1916/2012); Armenio Caetano Henriques (1917/2012); Frances Patricia Gibbs (1918/2012); Dhiraj Saha (1919/2012); Anita Oller Kamińska (1920/2012); (titkos név) (1921/2012); (titkos név) (1922/2012); (titkos név) (1923/2012); Roberto Carballal Moreno (1924/2012); Elisa Navas Herrera (1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (1926/2012); Patrick Garces García (1927/2012); (titkos név) (1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (1929/2012); (titkos név) (1930/2012); (titkos név) (1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (1932/2012); František Brychta (1933/2012); Owen Evan (1934/2012); (titkos név) (1935/2012); (titkos név) (1936/2012); (titkos név) (1937/2012); Danny Byrne (1938/2012); Milen Iliev (1939/2012); Rehan Haider (1940/2012); Peter Fake (1941/2012); Amélie Bodin (1942/2012); Aferdita Hasandocaj (1943/2012); (titkos név) (1944/2012); Anni Nielsen (1945/2012); Carsten Braatz (1946/2012); Arturo Brizzi (1947/2012); (titkos név) (1948/2012); Marcel Orzan (1949/2012); (titkos név) (1950/2012); Cesare Conte (1951/2012); (titkos név) (1952/2012); Janusz Anioł (1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 signatures) (1954/2012); Stelian Mihai (1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (1958/2012); (titkos név) (1959/2012); (titkos név) (1960/2012); (titkos név) (1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (1963/2012); (titkos név) (1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (1965/2012); Juan Forjan (1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (1967/2012); (titkos név) (1968/2012); (titkos név) (1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (1971/2012); (titkos név) (1972/2012); Manuel Mera Gomez (1973/2012); Manuel Mera Gomez (1974/2012); Julio Perdomo Lugo (1975/2012); (titkos név) (1976/2012); (titkos név) (1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (1981/2012); Marc Aliart Cortés (1982/2012); Thomas Stamopoulos (1983/2012).

2013. március 7

Kestutis Vilkauskas (1984/2012); Lorenz H. Becker (0001/2013); Stanislaw Tyma (0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (0004/2013); Hans Werner Sperber (0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (0006/2013); Daniel Krieger (0007/2013); Gert Winterwerber (0008/2013); Alois Krause (0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 signatures) (0010/2013); Andrej Kržišnik (0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (0013/2013); Istvan Erdelyi (0014/2013); Cleante Ravani (0015/2013); Graeme Garson (0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (0017/2013); Lodovico Pizzati (0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 signatures) (0019/2013); Lea Ruth Ziebold (0020/2013); John Savage (0021/2013); (titkos név) (0022/2013); Ghizela Eremia (0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (0025/2013); Bold Dragos-Ionut (0026/2013); Frans Swartele (0027/2013); Chumber Ravinder Singh (0028/2013); (titkos név) (0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (0030/2013); Marie Bardot (0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (0032/2013); E. Constantin Mercioiu (0033/2013); Andreas Mai (0034/2013); Michael Leven (0035/2013); Vasilios Karamanlis (0036/2013); Fotios Batzios (0037/2013); Doncho Dudev (80 signatures) (0038/2013); Carolin Janker (0039/2013); Ulf Scheel (0040/2013); Jos Eisberg (0041/2013); Jonas Dieckmann (0042/2013); Helmut Hillenbrand (0043/2013); Pedro Yubero Rivas (0044/2013); Bernard Ducosson (0045/2013); Mihail Vrabie (0046/2013); Antonio Serrao (0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (0048/2013); Pascal Roy (0049/2013); Marius Juodagalvis (0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (0051/2013); (titkos név) (0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 signatures) (0053/2013); Leszek Jerzak (0054/2013); (titkos név) (0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (0057/2013); Adam Salkowski (0058/2013); Manuela Michel (0059/2013); Cyrille Gbemanse (0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (0061/2013); Jurgen Mozer (0062/2013); Ingeborg Burtin (0063/2013); Dirk Zimmermann (0064/2013); (titkos név) (0065/2013); (titkos név) (0066/2013); Joachim Kromm (17 signatures) (0067/2013); Holger Bauermeister (0068/2013); Ludwig Bühlmeier (0069/2013); Ludwig Bühlmeier (0070/2013); Ludwig Bühlmeier (0071/2013); Natalia Eitelbach (0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 signatures) (0073/2013); Horst Irsch (0074/2013); (titkos név) (0075/2013); Martin Matuttis (0076/2013); Oskar Fischer (0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 signatures) (0079/2013); Marianthi Pagouteli (0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (0081/2013); Maria Pitikari (0082/2013); Angeliki Kallia (0083/2013); Stefan Penyacsek (0084/2013); (titkos név) (0085/2013); Petr Kohout (0086/2013); (titkos név) (0087/2013); Pentti Juhani Palokari (0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (0089/2013); Richard De Jong (0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (0091/2013); Jan Peter Schneider (0092/2013); Véronique Van Poppel (0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (0094/2013); Jürgen Engert (0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (0096/2013); Marco Tarabugi (0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (0098/2013); (titkos név) (0099/2013); David Reiling (0100/2013); Vincent Kachler (0101/2013); Germano Russo (0102/2013); Dominique Joron (0103/2013); Geert Claes (0104/2013); Claudio Matta (0105/2013); Oisin Jones-Dillon (0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (0107/2013); Sarah Charlotte West (0108/2013); Maurizio Benedetto (0109/2013); Paul Haran (0110/2013); Lidia Beduschi (0111/2013).


17. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 13. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban a Bizottság differenciált és nem differenciált előirányzatok átviteléről tájékoztatta a költségvetési hatóságot.

A költségvetési rendelet 50. cikkének (1) bekezdésével összhangban az európai ombudsman a szervezeti felépítés 1. táblázatának módosítására irányuló kérelemről tájékoztatta a költségvetési hatóságot – 2013-as pénzügyi év.

A költségvetési rendelet 50. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bíróság a szervezeti felépítés módosítására irányuló kérelemről tájékoztatta a költségvetési hatóságot – 2013-as pénzügyi év.


18. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2013. márciusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 505.526/PDOJ). Módosítási javaslatot nem tettek.

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal: Bernd Posselt, aki az ellen tiltakozik, hogy a viták napirendjéről levették az Európai Unió kibővítéséről szóló, eredetileg a szerdai ülésre kitűzött négy jelentést (Az elnök ezt tudomásul veszi), valamint William (The Earl of) Dartmouth.

Felszólal: Jean-Pierre Audy, aki azt kéri, hogy az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy legyen jelen az Európai Tanács 2013. március 14-15-i ülésének előkészületeiről szóló szerdai vitán.

Felszólal: Pat the Cope Gallagher azzal kapcsolatban, hogy a Parlament internetes oldaláról hiányzik az ír nyelv.


19. A gazdasági válság nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira gyakorolt hatása - A nemi sztereotípiák felszámolása az EU-ban - A nők helyzete Észak-Afrikában (vita)

Jelentés a gazdasági válságnak a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira gyakorolt hatásáról [2012/2301(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Jelentés a nemi sztereotípiák felszámolásáról az EU-ban [2012/2116(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Jelentés a nők helyzetéről Észak-Afrikában [2012/2102(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier ismerteti jelentését.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Kartika Tamara Liotard ismerteti jelentését és válaszol Liisa Jaakonsaari és Paul Rübig két kékkártyás kérdésére, majd Silvia Costa ismerteti jelentését.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Corina Creţu (a DEVE bizottság véleményének előadója), Gabriele Zimmer (az EMPL bizottság véleményének előadója), Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Zita Gurmai, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mikael Gustafsson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laurence J.A.J. Stassen, független, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn és Andrea Češková.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt és Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Felszólal: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard és Silvia Costa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.12-i jegyzőkönyv, 10.6. pont , 2013.3.12-i jegyzőkönyv, 10.7. pont és 2013.3.12-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


20. A transzeurópai energiainfrastruktúrákra vonatkozó iránymutatások ***I (vita)

Jelentés a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2011/0300(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
SURJÁN László alelnök

Felszólal: Philippe Lamberts (az ECON bizottság véleményének előadója), Pavel Poc (az ENVI bizottság véleményének előadója), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (a TRAN bizottság véleményének előadója), Wojciech Michał Olejniczak (a REGI bizottság véleményének előadója), Teresa Riera Madurell, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Mario Pirillo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska és Josefa Andrés Barea.

Felszólal: Günther Oettinger és António Fernando Correia de Campos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.12-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


21. A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (vita)

Jelentés a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről: egy energiagazdag jövő [2012/2103(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jacek Saryusz-Wolski (az AFET bizottság véleményének előadója), Romana Jordan (az ENVI bizottság véleményének előadója), Lena Kolarska-Bobińska (a REGI bizottság véleményének előadója), Herbert Reul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Graham Watson, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer és Nick Griffin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula és Luís Paulo Alves.

Felszólal: Günther Oettinger és Niki Tzavela.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.13-i jegyzőkönyv, 8.11. pont és 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


22. Az Európai Unión belüli atomerőművek kockázat- és biztonsági értékelése (stressztesztek) és kapcsolódó tevékenységek (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000183/2012 felteszi: Amalia Sartori, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében, a Bizottságnak: Stresszteszt (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori kifejti a kérdést.

Günther Oettinger (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre

Felszólal: Lena Kolarska-Bobińska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Teresa Riera Madurell, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis és Romana Jordan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė és Alajos Mészáros.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Amalia Sartori, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében, az Európai Unión belüli atomerőművek kockázati és biztonsági értékeléséről (ellenálló-képességi próbák) és a kapcsolódó tevékenységekről (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .


23. Az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályok és cselekvési tervek ***I - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk bejelentésére szolgáló rendszer ***I (vita)

Jelentés az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályokról és cselekvési tervekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2012/0042(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Jelentés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2011/0372(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis és Bas Eickhout ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Connie Hedegaard (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal: Åsa Westlund (a DEVE bizottság véleményének előadója) és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Richard Seeber, Christa Klaß és Bogusław Sonik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu és Erik Bánki.

Felszólal: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis és Bas Eickhout.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.12-i jegyzőkönyv, 8.3. pont és 2013.3.12-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


24. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski és Ricardo Cortés Lastra.


25. Az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal és a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozása a 2014–2020 közötti időszakban (rövid ismertetés)

Jelentés a többéves pénzügyi keret előkészítéséről az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal és a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozóan a 2014–2020 közötti időszakban (11. Európai Fejlesztési Alap) [2012/2222(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira és Maurice Ponga.

Felszólal: Connie Hedegaard (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.3.12-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


26. Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulása *(rövid ismertetés)

Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló tanácsi határozatra („tengerentúli társulási határozat”) irányuló javaslatról [2012/0195(CNS)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga és Elena Băsescu.

Felszólal: Connie Hedegaard (a Bizottság tagja).

A napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.3.12-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


27. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 505.526/OJMA).


28. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.15-kor berekesztik.


29. Az ülésszak berekesztése

Az Európai Parlament 2012-2013. évi ülésszakát berekesztik.

A Parlament a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően holnap, kedden, azaz az alábbi napon és órában ül össze: 2013. március 12., 08.30.

Klaus Welle

Anni Podimata

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


1. melléklet - A munka és a családi élet összehangolásának európai éve (írásbeli nyilatkozat)

A 0032/2012. számú, a munka és a családi élet összehangolásának európai évéről szóló írásbeli nyilatkozat1 (2013.3.11-i jegyzőkönyv, 7. pont); benyújtották az alábbi képviselők: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli és Jutta Steinruck, a Parlament eljárási szabályzatának 123. cikke alapján, és azt 388 képviselő írta alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   2004. március 9-én az Európai Parlament a munka, a család és a magánélet összegyeztetéséről szóló állásfoglalást fogadott el2

2.   A munka és a családi élet összehangolása a nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósításának fontos eszköze, a nők és a férfiak közötti egyenlőség pedig az Unió egyik alapvető értéke, amelyet a Szerződések rögzítenek,

3.   A munka és a családi élet összehangolására irányuló intézkedések fokozott támogatása elősegíti, hogy a bármilyen családmodellben élő nőknek és férfiaknak egyéni szükségleteik és kívánalmaik szerint többféle lehetőségük legyen a munka és a családi élet közötti egyensúly kialakítására, továbbá hozzájárul az Unió fő politikai célkitűzéseinek megvalósításához;

4.   Egy ennek szentelt európai év válaszokat kínálna az olyan sürgető kihívásokra, mint a demográfiai változás, a gazdasági és pénzügyi válság, a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség;

5.   A munka és a családi élet összehangolását támogató politikák és az olyan eszközök, mint az ESZA csökkenthetik a nemek közötti bérkülönbségeket, és kulcsfontosságú elemei lehetnek a tartós foglalkoztatásnak és a jövedelmek által vezérelt fellendülésnek, továbbá kedvezően hathatnak a demográfiai folyamatokra és lehetővé tehetik a gondozók számára gondozói feladataik ellátását;

6.   A Bizottság és az uniós intézmények felhívást kapnak, hogy nyilvánítsák 2014-et a munka és a családi élet összehangolásának európai évévé;

7.   Ezt a nyilatkozatot az aláírók nevével együtt a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak továbbítják.

____________

1 A Parlament eljárási szabályzata 123. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban a nyilatkozatot annak a parlamenti képviselők többsége általi aláírását követően az aláírók nevével együtt közzéteszik a jegyzőkönyvben és továbbítják a címzetteknek, anélkül azonban, hogy a nyilatkozat kötelezné a Parlamentet.

2 HL C 102 E., 2004.4.28., 492. o.

Az aláírók listája

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat