Indiċi 
Minuti
PDF 266kWORD 233k
It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2013 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 3.Kompożizzjoni tal-Parlament
 4.Verifika tal-kredenzjali
 5.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Dikjarazzjoni bil-Miktub (Artikolu 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 11.Dokumenti mressqa
 12.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehim mill-Kunsill
 15.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 16.Petizzjonijiet
 17.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 18.Ordni tal-ħidma
 19.L-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa - L-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE - Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq (dibattitu)
 20.Linji gwida għall-infrastrutturi tal-enerġija trans-Ewropej ***I (dibattitu)
 21.Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (dibattitu)
 22.Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza ("stress test") tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati (dibattitu)
 23.Ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art ***I - Mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima ***I (dibattitu)
 24.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 25.Il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-2014 sal-2020 (preżentazzjoni qasira)
 26.L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea *(preżentazzjoni qasira)
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 29.Għeluq tas-sessjoni annwali
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Sena Ewropea għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja (dikjarazzjoni bil-miktub)


PARLAMENT EWROPEW

SESSJONI 2012 - 2013

Data tas-seduta: 11 ta' Marzu 2013

STRASBURGU

MINUTI

IT-TNEJN 11 MARZU 2013

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.

°
° ° °

Il-President ta l-awguri lil Marc Tarabella għal għeluq sninu.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Intervent ta': Marco Scurria, li jindika li delegazzjoni tal-Parlament li kienet qed tivvjaġġa lejn is-Saħara tal-Punent intbagħtet lura mill-Marokk (Il-President wieġeb li l-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin Elmar Brok ikkuntattja lill-Ministru kompetenti Marokkin dwar din il-kwistjoni).


3. Kompożizzjoni tal-Parlament

Ioannis Kasoulides inħatar Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' Ċipru b'effett mill-1 ta' Marzu 2013.

L-awtoritajiet kompetenti ta' Ċipru kkomunikaw il-ħatra ta' Andreas Pitsillides biex jieħu post Ioannis Kasoulides b'effett mill-4 ta' Marzu 2013.

Skont l-Artikolu 7(1), tal-Att rigward l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali u l-Artikolu 4(1) u (4), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament innota l-kariga vakanti ta' Ioannis Kasoulides mill-1 ta' Marzu 2013 u ħa nota tal-ħatra ta' Andreas Pitsillides bħala Membru tal-Parlament Ewropew b'effett mill-4 ta' Marzu 2013.

Skont l-Artikolu 3(2), tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jiġu vverifikati jew deċiżjoni tiġi meħuda dwar xi kontestazzjoni, Andreas Pitsillides għandu jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi d-drittijiet kollha tiegħu, bil-kundizzjoni li jkun iddikjara minn qabel li ma jeżerċitax funzjoni li ma tkunx kompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


4. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament approva l-mandat ta' Mark Demesmaeker.


5. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Marta Andreasen ma baqgħetx membru tal-Grupp EFD b'seħħ mid-data 26 ta' Frar 2013.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp S&D, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat CONT: Francesca Barracciu


7. Dikjarazzjoni bil-Miktub (Artikolu 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarraf lill-Parlament li d-Dikjarazzjoni bil-Miktub li ġejja rċeviet il-firem tal-maġġoranza tal-membri tal-Parlament:

Dikjarazzjoni bil-Miktub Nru 0032/2012 dwar is-Sena Ewropea għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja, imressqa mill-Membri li ġejjin: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli u Jutta Steinruck

Din id-Dikjarazjoni bil-Miktub qed tiġi ppubblikata f'dawn il-Minuti, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji (Anness 1 tal-Minuti tal-11.3.2013).


8. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat kompetenti ressaq il-corrigendum li ġej ta' test approvat mill-Parlament Ewropew:

Corrigendum (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Frar 2013 dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja 2014, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew, Taqsima II – Il-Kunsill, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dan il-corrigendum jitqies approvat sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwaru.

Il-corrigendum hu disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


9. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE bil-ħsieb li tiżdied ir-rata ta’ kofinanzjament tal-Fond għall-Fruntieri Esterni għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b’diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-baħar Eġew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjonijiet Nru 573/2007/KE u Nru 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/435/KE bil-ħsieb li tiżdied ir-rata ta’ kofinanzjament għall-Fond Ewropew għar-Refuġjati, il-Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b’diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 dwar il-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta’ żgħar ta’ organiżmi tal-baħar u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1434/98 li jispeċifika l-kondizzjonijiet li taħthom jistgħu jinħattu l-aringi għal skopijiet industrijali li mhux għall-konsum dirett tal-bniedem (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Mara, fit-8 ta' Marzu 2013.

°
° ° °

Il-President indika li seba' ostaġġi Ewropej miżmuma minn grupp terroristiku fin-Niġerja nqatlu l-bieraħ. Hu jikkundanna dan il-qtil f'isem il-Parlament u jesprimi l-kondoljanzi tal-istituzzjoni lill-familji tal-vittmi.


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-kumitati parlamentari, rapporti:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteurs: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Rapport dwar ir-Rapport Speċjali Nru 6/2012 (kwittanza 2011) – 'L-Għajnuna tal-Unjoni Ewropea lill-Komunità Turko-Ċiprijotta', (skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Istatut għal impriża mutwa Ewropea (2012/2039(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - Kumitat ITRE - Kumitat TRAN - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Rapport dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew rigward l-inkjesta tiegħu dwar l-ilment 2591/2010/GG kontra l-Kummissjoni Ewropea (l-Ajruport ta' Vjenna) (2012/2264(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Rapport dwar theddid għas-saħħa okkupazzjonali marbut mal-asbestos u prospettivi għall-eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu (2012/2065(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' azzjoni għad-dwana fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (Dwana 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Rapport dwar il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali (2012/2066(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Rapport dwar l-isfruttament aħjar tal-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta' għarfien u rispons aħjar (2012/2104(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali għall-2011 tal-Bank Ċentrali Ewropew (2012/2304(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Rapport dwar il-pjan direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b’enerġija (2012/2103(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-infurzar tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, u li temenda d-Direttiva 1999/63/KE (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Rapport dwar l-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (2012/2131(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Rapport dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014 (2012/2309(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteurs: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni (2013/2010(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Rapport dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta’ Fuq (2012/2102(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Rapport dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa (2012/2301(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Rapport dwar il-preparazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali dwar il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (il-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp) (2012/2222(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija") (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Rapport dwar l-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE (2012/2116(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Nicole Sinclaire. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-osservanza ta' Jum it-Tifkira (11 ta' Novembru) (B7-0084/2013)

irreferut

responsabbli :

CULT

- Tiziano Motti u Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-professjonalità tal-ħarrieġa tal-klieb (B7-0085/2013)

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-mard rari permezz tal-iskrining estiż tat-trabi (B7-0093/2013)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar proposta ta' tikkettjar trasparenti sabiex titwassal informazzjoni korretta dwar l-oriġini, il-kwalità u t-traċċabilità tal-prodotti tal-ikel (B7-0094/2013)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Philip Claeys. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ksur tad-drittijiet tal-minoranzi fl-Afrika t'Isfel (B7-0127/2013)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għarfien taż-żwiemel bħala pets (B7-0128/2013)

irreferut

responsabbli :

ENVI


12. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni li għandha tkun applikata proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 31.01.2013)

- Eżami ta' nofs il-perjodu tal-Programm ta' Stokkolma (2013/2024(INI))
Kumitati: JURI, LIBE, AFCO

Bidla fit-Titolu tar-rapporti ta' inizjattiva
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 6.2.2013)

Kumitat TRAN

- Tkabbir Blu - It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE (2012/2297(INI))

Kumitat AFCO

- Is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (2012/2308(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 6.2.2013)

Kumitati JURI, LIBE, AFCO

- Eżami ta' nofs il-perjodu tal-Programm ta' Stokkolma (2013/2024(INI))
(opinjoni: FEMM)

Kumitat AFET

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa La situation des droits de l'homme dans la région du Sahel et au Sahara occidental (2013/2020(INI))
(opinjoni: FEMM, DEVE)

Kumitat DEVE

- Ir-rwol tad-drittijiet tal-proprjetà, is-sjieda tal-proprjetà u l-ħolqien tal-ġid fil-qerda tal-faqar u t-trawwim ta' żvilupp sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2013/2026(INI))
(opinjoni: FEMM)

Kumitat ECON

- Rapport Annwali dwar it-Taxxa: kif nilliberaw il-potenzjal tal-UE għal tkabbir ekonomiku (2013/2025(INI))
(opinjoni: PETI, IMCO, TRAN)

- Riforma tal-istruttura tas-sistema bankarja tal-UE (2013/2021(INI))

Kumitat ENVI

- Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill fuq il-bażi ta' rapporti tal-Istati Membri fuq l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2009/C 151/01) dwar is-sikurezza tal-pazjent, inklużi l-prevenzjoni u l-kontroll ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (2013/2022(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat JURI

- It-titjib tad-dritt internazzjonali privat: regoli dwar il-ġurisdizzjoni applikabbli għall-impjieg (2013/2023(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 202(8) tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 31.1.2013)

Kumitat PETI

- Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2012 (2013/2013(INI))

Modifiki tar-riferimenti lill-Kumitati

Kumitat JURI

- Rakkomandazzjoni lis-SEAE u lill-Kunsill dwar ir-rieżami 2013 tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE (2012/2253(INI))
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

Kumitat AGRI

- L-Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa (2012/2295(INI))
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

Kumitat LIBE

- Provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, LIBE, IMCO

Kumitat ECON

- Segwitu dwar id-Delega ta' Setgħat Leġiżlattivi u l-Kontroll mill-Istati Membri tal-Eżerċizzju tas-Setgħat ta' Implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni (2012/2323(INI))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

Kumitat FEMM

- Is-seba' rapport ta' progress tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE (2013/2008(INI))
irreferut responsabbli: REGI
opinjoni: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000183/2012) imressqa minn Amalia Sartori, f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, lill-Kummissjoni: Testijiet tal-istress (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) imressqa minn Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, lill-Kummissjoni: L-impatt tal-awsterità fuq il-kundizzjonijiet tal-għixien ta' nies b'diżabilitajiet (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehim mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

- Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta' programmi ta' tikkettar b'enerġija effiċjenti għal tagħmir tal-uffiċċju;

- Ftehim f'għamla ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 fir-rigward tal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea;

- Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-ftehim ta' sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kiribati, min-naħa l-oħra.


15. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet ta' Ottubru I u II 2012 u Novembru 2012 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


16. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 15 ta' Frar 2013

Wilson Cardenas Fonseca (Nru 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1750/2012); Fernando Parra López (Nru 1751/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (Nru 1753/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1754/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1755/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1757/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1758/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1760/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (Nru 1762/2012); David Román Faura (Nru 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (Nru 1764/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1765/2012); Petre Petrica (Nru 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (Nru 1767/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1768/2012); Marta Sperduto (Nru 1769/2012); Regula Glauser (Nru 1770/2012); Andrea Somma (Nru 1771/2012); Ana Peso Haro (Nru 1772/2012); Marco Bava (Nru 1773/2012); Marco Bava (Nru 1774/2012); Marco Bava (Nru 1775/2012); Atanas Tchobanov (Nru 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nru 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (Nru 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (Nru 1779/2012); Anne Marie Vicau (Nru 1780/2012); George Florin Brăteanu (Nru 1781/2012); Felix Fru Mukong (Nru 1782/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1783/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1784/2012); Constantin Zaharia (Nru 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (Nru 1786/2012); Marjukka Hagström (Nru 1787/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1788/2012); Remeikis Stasys (Nru 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (Nru 1790/2012); Manuel Moreno Romero (Nru 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (Nru 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (Nru 1793/2012); Aurel Truică (Nru 1794/2012); Dragomir Corneliu (Nru 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (Nru 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (Nru 1797/2012); Kevin Scardifield (Nru 1798/2012); James Bainbridge (Nru 1799/2012); Sam Budhdeo (Nru 1800/2012); Dumitru Duguleanu (Nru 1801/2012); Pierangelo Saba (Nru 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (Nru 1803/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (Nru 1805/2012); Maria Hinca (Nru 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 firem) (Nru 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (Nru 1808/2012); Andrea Signorini (Nru 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (Nru 1810/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1811/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1812/2012); Krisztián Pifkó (Nru 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (Nru 1814/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1815/2012); Pena Borobia (Nru 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (Nru 1817/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1818/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1819/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1820/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1821/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1822/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1823/2012); Wolfgang Sohst (Nru 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (Nru 1825/2012); Daniel Pérez Creus (Nru 1826/2012); María Pilar Pérez García (Nru 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (Nru 1828/2012); Osmo Juola (Nru 1829/2012); Victor Ruse (Nru 1830/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1831/2012); Joan Cazador Mercader (Nru 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (Nru 1833/2012); Eduardo Ribeiro (Nru 1834/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1835/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (Nru 1837/2012); Ramona Riscau (Nru 1838/2012); Mihail Vrabie (Nru 1839/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (Nru 1841/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1842/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1843/2012); Marin Vasilescu (Nru 1844/2012); Teodora Vatuiu (Nru 1845/2012).

Data: 26 ta' Frar 2013

Miquel Àngel Estévez Torrent (Nru 1846/2012); Albert Boadella Prat (Nru 1847/2012); Mihail Vrabie (Nru 1848/2012); Juan Calvo Díaz (Nru 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (Nru 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (Nru 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (Nru 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (Nru 1853/2012); Issa Sacko (Nru 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (Nru 1855/2012); Javier Sert Díaz (Nru 1856/2012); Constantin Potânc (Nru 1857/2012); Elena del Valle Reboul (Nru 1858/2012); Rosita Welcker (Nru 1859/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1860/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1861/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1862/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1863/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1864/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (Nru 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (Nru 1867/2012); Cătălin Bîzgan (Nru 1868/2012); Viorica Giurca (Nru 1869/2012); Andreas Ebert (Nru 1870/2012); Andrea Herrfurth (Nru 1871/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1872/2012); Rolf Weber (Nru 1873/2012); Karla Kamp (Nru 1874/2012); Roman Lopushanskyy (Nru 1875/2012); Markus Hugendick (Nru 1876/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1877/2012); Liane Steiner (Nru 1878/2012); Andrej Poleev (Nru 1879/2012); Sebastian Władarz (Nru 1880/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1881/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1882/2012); Angel Dzhambazki (Nru 1883/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1884/2012); Mairo Kõvask (Nru 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (Nru 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (Nru 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (Nru 1888/2012); Wiesław Boratyński (Nru 1889/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1890/2012); Oksana Jewell (Nru 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nru 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (Nru 1893/2012); Ferdinando Papeo (Nru 1894/2012); Luigi Diana (Nru 1895/2012); Carmen-Elena Călin (Nru 1896/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1897/2012); Marzio Panelli (Nru 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (Nru 1899/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1900/2012); Patrick Fossier (Nru 1901/2012); Felipe Ureta (Nru 1902/2012); Denis Rolli (Nru 1903/2012); Victorin Borsciov (Nru 1904/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (Nru 1906/2012); Thomas Kuhlmann (Nru 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (Nru 1908/2012); Aurelio Rosini (Nru 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (Nru 1910/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1911/2012); José Bastos (Nru 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (Nru 1913/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1914/2012); Wojciech Wódka (Nru 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (Nru 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (Nru 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (Nru 1918/2012); Dhiraj Saha (Nru 1919/2012); Anita Oller Kamińska (Nru 1920/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1921/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1922/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (Nru 1924/2012); Elisa Navas Herrera (Nru 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (Nru 1926/2012); Patrick Garces García (Nru 1927/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (Nru 1929/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1930/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (Nru 1932/2012); František Brychta (Nru 1933/2012); Owen Evan (Nru 1934/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1935/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1936/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1937/2012); Danny Byrne (Nru 1938/2012); Milen Iliev (Nru 1939/2012); Rehan Haider (Nru 1940/2012); Peter Fake (Nru 1941/2012); Amélie Bodin (Nru 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (Nru 1943/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1944/2012); Anni Nielsen (Nru 1945/2012); Carsten Braatz (Nru 1946/2012); Arturo Brizzi (Nru 1947/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1948/2012); Marcel Orzan (Nru 1949/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1950/2012); Cesare Conte (Nru 1951/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1952/2012); Janusz Anioł (Nru 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 firem) (Nru 1954/2012); Stelian Mihai (Nru 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (Nru 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (Nru 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (Nru 1958/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1959/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1960/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (Nru 1963/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (Nru 1965/2012); Juan Forjan (Nru 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (Nru 1967/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1968/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (Nru 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (Nru 1971/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1972/2012); Manuel Mera Gomez (Nru 1973/2012); Manuel Mera Gomez (Nru 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (Nru 1975/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1976/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (Nru 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (Nru 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (Nru 1981/2012); Marc Aliart Cortés (Nru 1982/2012); Thomas Stamopoulos (Nru 1983/2012).

Data: 7 ta' Marzu 2013

Kestutis Vilkauskas (Nru 1984/2012); Lorenz H. Becker (Nru 0001/2013); Stanislaw Tyma (Nru 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (Nru 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (Nru 0004/2013); Hans Werner Sperber (Nru 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (Nru 0006/2013); Daniel Krieger (Nru 0007/2013); Gert Winterwerber (Nru 0008/2013); Alois Krause (Nru 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 firem) (Nru 0010/2013); Andrej Kržišnik (Nru 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (Nru 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (Nru 0013/2013); Istvan Erdelyi (Nru 0014/2013); Cleante Ravani (Nru 0015/2013); Graeme Garson (Nru 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (Nru 0017/2013); Lodovico Pizzati (Nru 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 firem) (Nru 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (Nru 0020/2013); John Savage (Nru 0021/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0022/2013); Ghizela Eremia (Nru 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (Nru 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (Nru 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (Nru 0026/2013); Frans Swartele (Nru 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (Nru 0028/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (Nru 0030/2013); Marie Bardot (Nru 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nru 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (Nru 0033/2013); Andreas Mai (Nru 0034/2013); Michael Leven (Nru 0035/2013); Vasilios Karamanlis (Nru 0036/2013); Fotios Batzios (Nru 0037/2013); Doncho Dudev (80 firma) (Nru 0038/2013); Carolin Janker (Nru 0039/2013); Ulf Scheel (Nru 0040/2013); Jos Eisberg (Nru 0041/2013); Jonas Dieckmann (Nru 0042/2013); Helmut Hillenbrand (Nru 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (Nru 0044/2013); Bernard Ducosson (Nru 0045/2013); Mihail Vrabie (Nru 0046/2013); Antonio Serrao (Nru 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (Nru 0048/2013); Pascal Roy (Nru 0049/2013); Marius Juodagalvis (Nru 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (Nru 0051/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 firma) (Nru 0053/2013); Leszek Jerzak (Nru 0054/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (Nru 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (Nru 0057/2013); Adam Salkowski (Nru 0058/2013); Manuela Michel (Nru 0059/2013); Cyrille Gbemanse (Nru 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (Nru 0061/2013); Jurgen Mozer (Nru 0062/2013); Ingeborg Burtin (Nru 0063/2013); Dirk Zimmermann (Nru 0064/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0065/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0066/2013); Joachim Kromm (17 firem) (Nru 0067/2013); Holger Bauermeister (Nru 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (Nru 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (Nru 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (Nru 0071/2013); Natalia Eitelbach (Nru 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 firem) (Nru 0073/2013); Horst Irsch (Nru 0074/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0075/2013); Martin Matuttis (Nru 0076/2013); Oskar Fischer (Nru 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (Nru 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 firma) (Nru 0079/2013); Marianthi Pagouteli (Nru 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (Nru 0081/2013); Maria Pitikari (Nru 0082/2013); Angeliki Kallia (Nru 0083/2013); Stefan Penyacsek (Nru 0084/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0085/2013); Petr Kohout (Nru 0086/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (Nru 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (Nru 0089/2013); Richard De Jong (Nru 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (Nru 0091/2013); Jan Peter Schneider (Nru 0092/2013); Véronique Van Poppel (Nru 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (Nru 0094/2013); Jürgen Engert (Nru 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (Nru 0096/2013); Marco Tarabugi (Nru 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (Nru 0098/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 0099/2013); David Reiling (Nru 0100/2013); Vincent Kachler (Nru 0101/2013); Germano Russo (Nru 0102/2013); Dominique Joron (Nru 0103/2013); Geert Claes (Nru 0104/2013); Claudio Matta (Nru 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (Nru 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (Nru 0107/2013); Sarah Charlotte West (Nru 0108/2013); Maurizio Benedetto (Nru 0109/2013); Paul Haran (Nru 0110/2013); Lidia Beduschi (Nru 0111/2013).


17. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 13(2) u (3) tar-regolament finanzjarju, il-Kummissjoni għarrfet lill-awtorità baġitarja dwar id-differiment ta' approprjazzjonijiet differenzjati u mhux differenzjati.

Skont l-Artikolu 50(1) tar-regolament finanzjarju, l-Ombudsman Ewropew għarraf lill-awtorità baġitarja dwar it-talba għal emenda tal-organigramma 1 – sena finanzjarja 2013.

Skont l-Artikolu 50(1) tar-regolament finanzjarju, il-Qorti tal-Ġustizzja għarrfet llill-awtorità baġitarja dwar it-talba għal emenda tal-organigramma 1 – sena finanzjarja 2013.


18. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz tal-aġenda definittiv tas-seduta plenarja tad-dati mars 2013 (PE 505.526/PDOJ) tqassam. Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

Intervent ta': Bernd Posselt, li pprotesta kontra t-tneħħija mill-ordni tal-ħidma tad-dibattiti dwar l-erbgħa rapporti dwar it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea, li oriġinarjament kienu mniżżla fis-seduta tal-Erbgħa (Il-President ħa nota ta' dan), u William (The Earl of) Dartmouth.

Intervent ta': Jean-Pierre Audy, biex jesprimi x-xewqa li l-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy ikun preżenti għad-dibattitu tal-Erbgħa dwar it-tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill ewropew (14-15 ta' Marzu 2013).

Intervent ta': Pat the Cope Gallagher dwar in-nuqqas tal-lingwa Irlandiża fis-sit tal-internet tal-Parlament.


19. L-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa - L-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE - Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq (dibattitu)

Rapport dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa [2012/2301(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Rapport dwar l-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE [2012/2116(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta’ Fuq [2012/2102(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier ippreżentat ir-rapport tagħha.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Kartika Tamara Liotard, ippreżentat ir-rapport tagħha u rrispondiet għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari u Paul Rübig, u Silvia Costa ppreżentat ir-rapport tagħha.

Intervent ta': Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Corina Creţu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Gabriele Zimmer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Mariya Gabriel f'isem il-Grupp PPE, Zita Gurmai f'isem il-Grupp S&D, Angelika Werthmann f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Mikael Gustafsson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen Membru mhux affiljata, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn u Andrea Češková.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt u Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Interventi ta': Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard u Silvia Costa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal- Minuti ta' 12.3.2013, punt 10.7 tal- Minuti ta' 12.3.2013 u punt 10.8 tal- Minuti ta' 12.3.2013.


20. Linji gwida għall-infrastrutturi tal-enerġija trans-Ewropej ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE [2011/0300(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

Interventi ta': Philippe Lamberts (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Pavel Poc (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Teresa Riera Madurell f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean f'isem il-Grupp ALDE, u Mario Pirillo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska u Josefa Andrés Barea.

Interventi ta': Günther Oettinger u António Fernando Correia de Campos.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal- Minuti ta' 12.3.2013.


21. Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (dibattitu)

Rapport dwar il-pjan direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur bl-enerġija [2012/2103(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jacek Saryusz-Wolski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Romana Jordan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Herbert Reul f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Graham Watson, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner Membru mhux affiljat, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer u Nick Griffin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula u Luís Paulo Alves.

Interventi ta': Günther Oettinger u Niki Tzavela.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 13.3.2013 u punt 8.1 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


22. Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza ("stress test") tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000183/2012 imressqa minn Amalia Sartori, f'isem il-Kummissjoni Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, lill-Kummissjoni: Testijiet tal-istress (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija

Interventi ta': Lena Kolarska-Bobińska f'isem il-Grupp PPE, Teresa Riera Madurell f'isem il-Grupp S&D, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis u Romana Jordan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u Alajos Mészáros.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Amalia Sartori, f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, dwar valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress tests’) tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


23. Ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art ***I - Mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u mal-forestrija [2012/0042(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni [2011/0372(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis u Bas Eickhout ippreżentaw ir-rapporti tagħhom.

Intervent ta': Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Interventi ta': Åsa Westlund (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE) u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė f'isem il-Grupp PPE, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß u Bogusław Sonik.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu u Erik Bánki.

Interventi ta': Connie Hedegaard, Kriton Arsenis u Bas Eickhout.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal- Minuti ta' 12.3.2013 u punt 8.4 tal- Minuti ta' 12.3.2013.


24. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski u Ricardo Cortés Lastra.


25. Il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-2014 sal-2020 (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-preparazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali dwar il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (il-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp) [2012/2222(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira u Maurice Ponga.

Intervent ta': Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni)

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 10.9 tal- Minuti ta' 12.3.2013.


26. L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea *(preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija") [2012/0195(CNS)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga u Elena Băsescu.

Intervent ta': Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Dan il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 12.3.2013.


27. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 505.526/OJMA).


28. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.15.


29. Għeluq tas-sessjoni annwali

Is-sessjoni ta' 2012-2013 tal-Parlament Ewropew ingħalqet.

Bi qbil mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat, il-Parlament kellu jiltaqa' l-għada t-Tlieta 12 ta' Marzu 2013 fit-08.30.

Klaus Welle

Anni Podimata

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Anness 1 - Sena Ewropea għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub Nru 0032/2012 imressqa mill-Membri Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli u Jutta Steinruck, skont l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, dwar is-sena Ewropea għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja1 (punt 7 tal-Minuti ta' 11.3.2013) u ffirmata minn 388 Membru.

Test tad-dikjarazzjoni bil-miktub:

1.   Fid-9 ta' Marzu 2004, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, dik tal-familja u dik privata2;

2.   Ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u tal-familja hija mezz importanti biex tintlaħaq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, li hija valur fundamentali tal-UE mnaqqxa fit-Trattati;

3.   Appoġġ aħjar għal miżuri ta' rikonċiljazzjoni jippermetti lin-nisa u l-irġiel f'kull tip ta' mudelli tal-familja biex jeżerċitaw għażla akbar biex ikun hemm bilanċ bejn il-ħajja professjonali u dik tal-familja fuq il-bażi tal-bżonnijiet u l-preferenzi individwali tagħhom, u jikkontribwixxi wkoll biex jintlaħqu l-objettivi tal-politiki ewlenin tal-UE;

4.   Sena Ewropea ddedikata għal din il-kwistjoni se tipprovdi soluzzjonijiet għal sfidi urġenti bħat-tibdil demografiku, il-kriżi ekonomika u finanzjarja, il-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali;

5.   Politiki li jappoġġaw ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja, u għodod bħall-FSE jistgħu jnaqqsu inugwaljanzi bejn is-sessi fis-salarji, u jistgħu jkunu element strateġiku ewlieni għall-impjieg sostenibbli u rkupru mmexxi mid-dħul, kif ukoll ikollhom impatt pożittiv fuq id-demografija u jippermettu lill-persuni li jagħtu l-kura li jissodisfaw ir-responsabilitajiet tal-kura tagħhom;

6.   Il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet Ewropej kollha huma msejħa biex jiddikjaraw l-2014 bħala s-Sena Ewropea għar-Rikonċiljazzjoni tal-Ħajja Professjonali u dik tal-Familja;

7.   Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji hija mgħoddija lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri.

____________

1 Bi qbil mal-Artikolu 123(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, jekk dikjarazzjoni tiġi ffirmata mill-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament, tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.

2 ĠU C 102 E, 28.4.2004, p. 492

Lista tal-firmatarji

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza