Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2013 - 2014

Заседания от 12 до 14 март 2013 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ВТОРНИК, 12 МАРТ 2013 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

1. Откриване на годишната сесия
Пълни стенографски протоколи

В съответствие с член 229, алинея първа от Договора за функциониране на Европейския съюз и член 134 2 от Правилника за дейността, сесия 2013-2014 г. на Европейския парламент е открита.

Правна информация - Политика за поверителност