Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου
Πλήρη Πρακτικά

Σύμφωνα με το άρθρο 229 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 134 του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2013-2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου