Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

1. Otvorenie zasadania
Doslovný zápis

Zasadanie Európskeho parlamentu 2013-2014 bolo otvorené podľa článku 229 prvý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 134 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia