Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Bangladeshin tilanne

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Bangladeshin tilanteesta (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel ja Krzysztof Lisek PPE-ryhmän puolesta Bangladeshin tilanteesta (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013)

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta Bangladeshin tilanteesta (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013)

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta Bangladeshin tilanteesta (2013/2561(RSP)) (B7-0144/2013)

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Bangladeshin tilanteesta (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013)

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta Bangladeshin tilanteesta (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan ja Zuzana Roithová PPE-ryhmän puolesta Irakista: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, tilanne (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013)

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta Irakista: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, tilanne (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013)

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Irakista: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, tilanne (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013)

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Irakista: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, tilanne (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013)

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford ja Edward McMillan-Scott ALDE-ryhmän puolesta Irakista: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, tilanne (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta Irakista: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, tilanne (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013)

III.   Arafat Jaradatin tapaus ja palestiinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei ja Krzysztof Lisek PPE-ryhmän puolesta Arafat Jaradatin tapauksesta ja palestiinalaisvankien tilanteesta Israelin vankiloissa (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta Arafat Jaradatin tapauksesta ja palestiinalaisvankien tilanteesta Israelin vankiloissa (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013)

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta Arafat Jaradatin tapauksesta ja palestiinalaisvankien tilanteesta Israelin vankiloissa (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013)

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Arafat Jaradatin tapauksesta ja palestiinalaisvankien tilanteesta Israelin vankiloissa (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta Arafat Jaradatin tapauksesta ja palestiinalaisvankien tilanteesta Israelin vankiloissa (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat ja Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta Arafat Jaradatin tapauksesta ja palestiinalaisvankien tilanteesta Israelin vankiloissa (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö