Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. március 12., Kedd - Strasbourg

3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:


I.   A bangladesi helyzet

- Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a bangladesi helyzetről (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel és Krzysztof Lisek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a bangladesi helyzetről (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a bangladesi helyzetről (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a bangladesi helyzetről (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a bangladesi helyzetről (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a bangladesi helyzetről (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Irak: a kisebbségi csoportok helyzete, különös tekintettel az iraki türkménekre

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan és Zuzana Roithová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Irakról: a kisebbségi csoportok helyzetéről, különös tekintettel az iraki türkménekre (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, sIrakról: a kisebbségi csoportok helyzetéről, különös tekintettel az iraki türkménekre (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Irakról: a kisebbségi csoportok helyzetéről, különös tekintettel az iraki türkménekre (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Irakról: a kisebbségi csoportok helyzetéről, különös tekintettel az iraki türkménekre (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford és Edward McMillan-Scott, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Irakról: a kisebbségi csoportok helyzetéről, különös tekintettel az iraki türkménekre (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin és Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irakról: a kisebbségi csoportok helyzetéről, különös tekintettel az iraki türkménekre (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Arafat Dzsarádát esete és a palesztin foglyok helyzete az izraeli börtönökben

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei és Krzysztof Lisek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Arafat Dzsarádát esetéről és a palesztin foglyok helyzetéről az izraeli börtönökben (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arafat Dzsarádát esetéről és a palesztin foglyok helyzetéről az izraeli börtönökben (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Arafat Dzsarádát esetéről és a palesztin foglyok helyzetéről az izraeli börtönökben (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Arafat Dzsarádát esetéről és a palesztin foglyok helyzetéről az izraeli börtönökben (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Arafat Dzsarádát esetéről és a palesztin foglyok helyzetéről az izraeli börtönökben (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat és Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Arafat Dzsarádát esetéről és a palesztin foglyok helyzetéről az izraeli börtönökben (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat