Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg

3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Situația din Bangladesh

- Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel şi Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la situaţia din Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan şi Zuzana Roithová, în numele Grupului PPE, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford şi Edward McMillan-Scott, în numele Grupului ALDE, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei şi Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate