Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0374(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0236/2012

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 5
CRE 12/03/2013 - 5

Afstemninger :

PV 12/03/2013 - 8.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0065

Protokol
Tirsdag den 12. marts 2013 - Strasbourg

5. Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I - Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (forordningen om OTB på forbrugerområdet) [2011/0374(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet) [2011/0373(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Evelyne Gebhardt (for Louis Grech) forelagde betænkningerne.

Tonio Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Cristian Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra JURI), Hans-Peter Mayer for PPE-Gruppen, Mitro Repo for S&D-Gruppen, Robert Rochefort for ALDE-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová og Andrew Henry William Brons.

Talere: Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Evelyne Gebhardt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 12.3.2013 og punkt 8.6 i protokollen af 12.3.2013.

(Mødet udsat kl. 09.55 og genoptaget kl. 10.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik