Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0374(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0236/2012

Keskustelut :

PV 12/03/2013 - 5
CRE 12/03/2013 - 5

Äänestykset :

PV 12/03/2013 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0065

Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

5. Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu ***I - Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (ODR-asetus) [2011/0374(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (ADR-direktiivi) [2011/0373(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Evelyne Gebhardt (Louis Grechin sijainen) esittelivät mietinnöt.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Silviu Buşoi (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hans-Peter Mayer PPE-ryhmän puolesta, Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta, Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler ja Franz Obermayr.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Evelyne Gebhardt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 8.5 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 8.6.

(Istunto keskeytettiin klo 9.55 ja sitä jatkettiin klo 10.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö