Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2543(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0121/2013

Viták :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Szavazatok :

PV 14/03/2013 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0090

Jegyzőkönyv
2013. március 12., Kedd - Strasbourg

6. A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem megerősítése (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem megerősítése (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Véronique Mathieu Houillon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal: Marie-Christine Vergiat, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz:: Véronique Mathieu Houillon, aki válaszol arra, Kinga Göncz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro aki kékkártyás kérdést kíván feltenni (Az elnök jelzi, hogy nincs szó kékkártyás kérdésről), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino és Georgios Papanikolaou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis és Csaba Sándor Tabajdi.

Felszólal: Viviane Reding és Lucinda Creighton.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino és Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem erősítéséről (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a muzulmánellenesség, a cigányellenesség, a homofóbia, a transzfóbia és minden más előítéleten alapuló erőszak elleni küzdelem fokozásáról (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová és Ioan Enciu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem erősítéséről (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a muzulmánellenesség, a cigányokkal (szintikkel, vándorlókkal) szembeni homofóbia, a transzfóbia és a hátrányos megkülönböztetés minden más formája elleni küzdelem erősítéséről (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep és Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a cigányellenesség, a homofóbia, a transzfóbia, valamint a gyűlölet-bűncselekmény és gyűlöletbeszéd minden más formája elleni küzdelem erősítéséről (B7-0125/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat